Een prettige werkomgeving voor vrijwilligers!

Beleid dat gericht is op een prettige en sociaal veilige werkomgeving levert veel voordelen op: meer (werk-)plezier voor zowel vrijwilligers als deelnemers/klanten en minder verloop in je vrijwilligersbestand. Wie wil dit nou niet?

Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren dat gericht is op een veilige werkplek en om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of beperken. Een vrijwilligersorganisatie is dit (nog) niet verplicht, maar waarom zou je het eigenlijk niet regelen?

Wat kun je doen?

  • Een gedragscode opstellen en uitdragen (passend bij jouw organisatie waarin je beschrijft welk gedrag je wel wil, maar ook welk gedrag niet passend is)
  • Een vertrouwenspersoon aanstellen (voor eerste opvang en begeleiding in een vertrouwelijk gesprek in geval van een klacht)
  • Een klachtenprocedure inrichten (wat te doen als er een klacht komt)

Hoe doe je dat?

Als vertrouwenspersoon kan ik je helpen met alle drie de stappen

Interesse?

Marion Foppele, 

LVV-registervertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Contact 06 - 10962884/ m.foppele@stichtingbalans.nl
Nog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in
Account aanmaken