Gelukkiger door vrijwilligerswerk


Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn gelukkiger


Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn gelukkiger dan mensen die dat niet doen, komt naar voren in een vrijdag gepubliceerde analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder vrijwilligers zegt 91 procent zich gelukkig te voelen, bij mensen die geen gratis arbeid verrichten is dat 85 procent.

In 2018 zei bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder in de twaalf maanden ervoor iets van vrijwilligerswerk gedaan te hebben. Drie op de tien liet weten dat dit recent nog het geval was geweest.

Voor het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn konden mensen laten weten hoe gelukkig ze waren, met een cijfer van 1 (diep ongelukkig) tot een 10 voor volledig gelukkig. "Van de vrijwilligers zei 91 procent zichzelf gelukkig te vinden (een 7 of hoger), tegen 85 procent van de niet-vrijwilligers", aldus het CBS.

Het aandeel mensen dat zich behoorlijk ongelukkig voelt, die zichzelf minder dan een 5 geven, is bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen bijna twee keer zo groot als bij vrijwilligers. "Of mensen vaker gelukkig en tevreden zijn doordat ze vrijwilligerswerk doen, of dat mensen die zich gelukkig en tevreden voelen zich vaker als vrijwilliger inzetten, is niet onderzocht."

Bron: NU.nl

Nog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in
Account aanmaken