Stichting Vrienden van Abrona zoekt een betrokken en bevlogen secretaris

Vacature

Vacature titel
Stichting Vrienden van Abrona zoekt een betrokken en bevlogen secretaris

Soort vacature
Vrijwilligerswerk

Categorie
Administratie en bestuur, Werken met mensen met een beperking

Omschrijving vacature

Omschrijving
Omdat de huidige secretaris in mei afzwaait, zoeken wij een nieuwe secretaris voor de Stichting Vrienden van Abrona. Samen met de voorzitter, penningmeester en een algemeen bestuurslid vorm je het bestuur van de Stichting en werk je nauw samen met de fondsenwerver om gestelde doelen van de Stichting te behalen.

Als secretaris zorg je onder andere voor een correcte en heldere verslaglegging,
planning en organisatie van bestuursvergaderingen (circa 4x per jaar), vastleggen van bestuursbesluiten en het opstellen van het jaarverslag.

Over Vrienden van Abrona
In 1997 is stichting Vrienden van Abrona opgericht. We zijn onafhankelijk van de zorginstelling Abrona en werken tegelijk exclusief voor de cliënten van Abrona. Onze doelstelling is het maatschappelijk draagvlak en informele netwerk van de cliënten van Abrona te vergroten. Daarnaast kunnen we voorzieningen financieren en activiteiten mogelijk maken, die niet uit reguliere zorggelden betaald mogen worden. Met onze steun willen we extra betekenis geven aan het dagelijks leven van cliënten
– en daarmee ook aan medewerkers, aan vrijwilligers en aan het maatschappelijk en zakelijk netwerk van Abrona.

Wat zoeken en bieden wij
Wat verwachten wij van jou?

Je hebt enige kennis van en affiniteit met de zorg voor verstandelijk gehandicapten.
• Je hebt kennis van en affiniteit met de wijze waarop het secretariaat van een Goededoelenstichting met ANBI-status wordt gevoerd.
• Je hebt een ondernemende geest, weet idealisme te combineren met zakelijk realisme en ziet eerder kansen dan hindernissen.
• Je doet binnen en buiten je portefeuille voorstellen voor verbetering en neemt proactief je taken ter hand.
• Je geeft het ambassadeurschap van Vrienden van Abrona vorm door actief te participeren in ontmoetingen en informele netwerken.
• Je bent goed bekend met de maatschappelijke netwerken en de sociale omgeving van (een deel van) de regio waarin Abrona actief is.
• Je bent bereid vanaf mei 2021 gemiddeld circa één uur per week onbezoldigd te besteden aan je bestuurstaken.

Wat mag je van ons verwachten

Je gaat onderdeel uitmaken van een bestuur dat zich op een informele ondernemingsgezinde en professionele en zeer betrokken wijze inzet om voorzieningen en activiteiten voor cliënten van Abrona te realiseren die niet uit reguliere zorggelden gefinancierd mogen worden om het leven van cliënten meer kleur en betekenis te geven.

Plaats & Tijd

Locatie
Soesterberg

Dagen
In overleg

Tijdstip
In overleg

Auto
Ja

Rijbewijs
Ja

Organisatie

Naam organisatie
Abrona

Telefoonnummer
06-54912479

Intern contactpersoon
Wilke Sloesarwij

Telefoonnummer contactpersoon
T:06-46194514

E-mail contactpersoon vacature
wilke.sloesarwij@abrona.nl

Avatar

Vragen over deze vacature?

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan gerust eens contact met ons op.

Stichting Abrona

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Wij bieden langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld. Met elkaar, voor elkaar.

Deel deze vacature

Hieronder kunt u de vacature delen!