Bestuurslid Stichting Balans, diverse functies

Vacature

Vacature titel
Bestuurslid Stichting Balans, diverse functies

Soort vacature
Vrijwilligerswerk

Categorie
Administratie en bestuur, Welzijn, Overig

Omschrijving vacature

Omschrijving
We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe penningmeester en naar een bestuurslid met kennis van organisatieontwikkeling. Daarnaast is er een vacature voor een algemeen bestuurslid.
Profiel
Een bestuurslid van Balans:
• is betrokken bij wat er gebeurt in de gemeente Soest en heeft de overtuiging dat professionele welzijnsactiviteiten bijdragen aan een prettiger leefomgeving voor alle inwoners van Soest en Soesterberg;
• bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
• is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;
• heeft affiniteit met en bij voorkeur ook kennis van het sociaal domein;
• weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
• kan als klankbord voor de directeur en andere bestuursleden fungeren;
• zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting na te streven en
• heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.
Specifieke taken in het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 4 andere bestuursleden. Ten einde Balans en in het bijzonder de directeur, optimaal te kunnen ondersteunen streven we naar inbreng vanuit diverse professionele disciplines:
• (lokale) Welzijnsvraagstukken;
• (lokale) Natuur- en milieueducatie;
• (lokale) Politiek;
• Financiën;
• Automatisering / ICT;
• Risico analyse / Veiligheid;
• Organisatie ontwikkeling en HRM;
• Communicatie / marketing / PR.

Wat zoeken en bieden wij
Gevraagde tijdsinzet
Het bestuur en de directeur vergaderen 8 maal per jaar in de avond. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 2 uur. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een enkele maal activiteiten van Balans of bijeenkomsten van het personeel. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur.

Meer info: https://www.stichtingbalans.nl/over-balans/bestuur-en-directie/profiel-bestuurslid/

Plaats & Tijd

Locatie
Soest

Dagen
In overleg

Tijdstip
-

Auto
Nee

Rijbewijs
Nee

Organisatie

Naam organisatie
Stichting Balans

Telefoonnummer
035-6099255

Intern contactpersoon
Lia Huijskes

Telefoonnummer contactpersoon
-

E-mail contactpersoon vacature
l.huijskes@stichtingbalans.nl

Avatar

Vragen over deze vacature?

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan gerust eens contact met ons op.

Stichting Balans

Stichting Balans is de welzijnsorganisatie voor Soest en Soesterberg. Balans organiseert allerlei activiteiten voor jong en oud en ondersteunt bewonersinitiatieven. Stichting Balans stimuleert mensen gebruik te maken van hun mogelijkheden en helpt sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zo levert Balans een bijdrage aan een sociaal leefklimaat, waarin iedereen prettig kan wonen, werken en spelen.

Deel deze vacature

Hieronder kunt u de vacature delen!